Məişət abonentlərinin mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləğinin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Sahibkarların mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1313 nmrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 fevral tarixli 1857 nmrəli Fərmanının 2.6-cı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Məişət abonentlərinin tələb olunan gc 20 kVt-a qədər (20 kVt da daxil olmaqla, mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən, 1 fazlı) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 24 (iyirmi drd) gn mddətində qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləği təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərarın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan məişət abonentləri istisna olmaqla, məişət abonentlərinin tələb olunan gc 150 kVt-a qədər (150 kVt daxil olmaqla, mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləği Tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına grə qoşulma haqqı məbləğinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 27 aprel tarixli 180 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş məbləğlər zrə aşağıdakı qaydada məyyən edilir:

2.1. məişət abonentlərinin tələb olunan gc 20 kVt-a qədər (20 kVt daxil olmaqla, mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən, 3 fazlı) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 24 (iyirmi drd) gn mddətində qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləği Tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına grə qoşulma haqqı məbləğinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 27 aprel tarixli 180 nmrəli qərarının 1 nmrəli əlavəsində kənd təsərrfatı təyinatlı obyektlər n məyyən edilmiş 3 fazlı qoşulma haqqının məbləğində;

2.2. məişət abonentlərinin tələb olunan gc 20 kVt-dan 150 kVt-a qədər (150 kVt daxil olmaqla, mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 24 (iyirmi drd) gn mddətində qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləği Tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına grə qoşulma haqqı məbləğinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 27 aprel tarixli 180 nmrəli qərarının 1 nmrəli əlavəsində ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər nv xidmət obyektləri n məyyən edilmiş 3 fazlı qoşulma haqqının məbləğində.

3. Məişət abonentlərinin mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 12 (on iki) gn mddətində qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləği bu qərarın 1-ci və 2-ci hissələrində məyyən edilmiş mvafiq qoşulma haqqı məbləğlərinə 1,5 əmsalı tətbiq olunmaqla məyyən edilir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV

 

Bakı şəhəri, 24 iyul 2018-ci il

№ 327

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2018-ci il 24 iyul tarixli 327 nmrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

 

Məişət abonentlərinin tələb olunan gc 20 kVt-a qədər (20 kVt da daxil olmaqla, mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən, 1 fazlı) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 24 (iyirmi drd) gn mddətində qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləği

 

Sıra

№-si

Gc (kVt)

Qoşulma haqqının məbləği (ƏDV ilə)

(manatla)

1.

5 kVt-a qədər

(5 kVt da daxil olmaqla)

160

2.

5 kVt-dan 10 kVt-dək

(10 kVt da daxil olmaqla)

160 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt gc x 40

3.

10 kVt-dan 15 kVt-dək

(15 kVt da daxil olmaqla)

360 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt gc x 60,6

4.

15 kVt-dan 20 kVt-dək

(20 kVt da daxil olmaqla)

663 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt gc x 94,8

 

 

Qeyd. Bu əlavədə dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.