УAzərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqındaФ Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

УAzərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqındaФ Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, є 12, I kitab, maddə 2258) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

УMaddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 149 000,0 min manat, xərcləri 23 100 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 21 495 650,0 min manat,yerli gəlirləri 653 350,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 22 376 075,0 min manat, yerli xərcləri 723 925,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.Ф.

2. 2.2-ci maddədə У2 320 000,0Ф rəqəmləri У2 533 000,0Ф rəqəmləri ilə, 2.5-ci maddədə У4 288 000,0Ф rəqəmləri У4 033 000,0Ф rəqəmləri ilə, 2.5.1-ci maddədə У1 705 000,0Ф rəqəmləri У2 220 000,0Ф rəqəmləri ilə, 2.8-ci maddədə У91 000,0Ф rəqəmləri У103 000,0Ф rəqəmləri ilə, 2.8.1-ci maddədə У18 000,0Ф rəqəmləri У30 000,0Ф rəqəmləri ilə, 2.10-cu maddədə У535 000,0Ф rəqəmləri У768 000,0Ф rəqəmləri ilə, 2.14-cü maddədə У9 216 000,0Ф rəqəmləri У10 966 000,0Ф rəqəmləri ilə, 2.17-ci maddədə У112 000,0Ф rəqəmləri У142 000,0Ф rəqəmləri ilə və 2.18-ci maddədə У460 000,0Ф rəqəmləri У499 000,0Ф rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

3. 3.1-ci maddədə У333 000,0Ф rəqəmləri У372 000,0Ф rəqəmləri ilə, 3.1.1-ci maddədə У91 000,0Ф rəqəmləri У103 000,0Ф rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə У133 000,0Ф rəqəmləri У160 000,0Ф rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

4. 8-ci maddədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

Sıra

є-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3.628.576.252,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

662.605.431,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri

215.700.000,0

8.1.3.

elm xərcləri

128.120.367,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

72.272.931,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

2.262.777.523,0

8.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

281.900.000,0

8.2.

Müdafiə

2.905.221.836,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.384.067.865,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

130.358.826,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.663.347,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1.388.131.798,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1.384.235.133,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

54.346.645,0

8.3.2.

hüquq-mühafizə

1.004.451.945,0

8.3.3.

prokurorluq

58.270.259,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

267.166.284,0

8.4.

Təhsil

2.043.989.508,0

8.4.1.

məktəbəqədər təhsil

175.314.065,0

8.4.2.

ümumi təhsil

1.082.159.571,0

8.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

27.977.633,0

8.4.4.

orta ixtisas təhsili

41.302.250,0

8.4.5.

ali təhsil

42.716.929,0

8.4.6.

əlavə təhsil

3.743.051,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

670.776.009,0

8.5.

Səhiyyə

739.334.330,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

109.563.299,0

8.5.2.

xəstəxanalar

349.210.619,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.608.160,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5.112.214,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

268.840.038,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.343.047.383,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.309.285.582,0

8.6.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1.300.000.000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

33.701.801,0

8.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60.000,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

327.129.760,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

128.547.661,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

57.721.175,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

64.590.913,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

76.270.011,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

458.558.557,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

61.206.293,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

345.056.129,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

33.961.000,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

18.335.135,0

8.9.

Yanacaq və enerji

18.016.600,0

8.9.1.

enerji kompleksi

16.995.000,0

8.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.021.600,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

755.282.725,0

8.10.1.

kənd təsərrüfatı

713.998.035,0

8.10.2.

meşə təsərrüfatı

13.342.261,0

8.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

3.118.853,0

8.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

16.854.733,0

8.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.968.843,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5.104.376.000,0

8.11.1.

tikinti

5.087.476.000,0

8.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

5.075.200.000,0

8.11.2.

faydalı qazıntılar

12.900.000,0

8.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4.000.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

166.790.678,0

8.12.1.

nəqliyyat

110.286.678,0

8.12.2.

rabitə

56.504.000,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

1.390.111.000,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

196.481.000,0

8.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

46.481.000,0

8.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

150.000.000,0

8.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

1.193.630.000,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1.835.330.238,0

8.14.1.

məqsədli büdcə fondları

372.000.000,0

8.14.1.1.

УAvtomobil YollarıФ Məqsədli Büdcə Fondu

372.000.000,0

8.14.2.

ehtiyat fondları

404.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

304.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100.000.000,0

8.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1.059.330.238,0

8.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

1.019.330.238,0

 

5. 10-cu maddə üzrə:

5.1. У7.907.000.000,0Ф rəqəmləri У7.380.000.000,0Ф rəqəmləri ilə və У7.142.650.000,0Ф rəqəmləri У6.615.650.000,0Ф rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

5.2. maddənin cədvəlinin У1. BakıФ sətrində У7 283 800 000Ф rəqəmləri У6 756 800 000Ф rəqəmləri ilə, У6 983 973 000Ф rəqəmləri У6 456 973 000Ф rəqəmləri ilə, УCəmi:Ф sətrində У7 907 000 000Ф rəqəmləri У7 380 000 000Ф rəqəmləri ilə və У7 142 650 000Ф rəqəmləri У6 615 650 000Ф rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

6. 15-ci maddədəУ920 000,0Ф rəqəmləri У951 000,0Ф rəqəmləri ilə və У891 000,0Ф rəqəmləri У922 000,0Ф rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

7. 16-cı maddədə У24 936 733,6Ф rəqəmləri У26 575 248,2Ф rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

8. 17-ci maddədə У12 389 746,0Ф rəqəmləri У13 761 446,0Ф rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il

†††††††††††††† є 1193-VQD