AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ

KOLLEGİYA QƏRARI

 

4/1

 

Bakı şəhəri 23 avqust 2017-ci il

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1997-ci il 4 aprel tarixli 198 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 1997-ci il 23 aprel tarixli 44 nömrəli şəhadətnamə verilməklə dövlət qeydiyyatına alınmış Ali təhsil müəssisələrinin inşaat, maddi-texniki təchizat, kadr potensialı və strukturuna qoyulan minimum normaların ləğv edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə 10 fevral 2010-cu il tarixli 220 nömrəli Fərmanına və Nazirlər Kabinetinin Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında 25 iyun 2010-cu il tarixli 120 nömrəli qərarına əsasən 2010/2011-ci tədris ilindən başlayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirmə dövlət sifarişi əsasında həyata keçirilir və ali təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına dövlət sifarişi ilə adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinə uyğun müəyyən olunur.

Hazırda dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı həyata keçirilən dövlət ali təhsil müəssisələri öz maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini müvafiq olaraq dövlət sifarişi və ödənişli əsaslarla kadr hazırlığından, eləcə də qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən əldə olunan büdcə və büdcədənkənar vəsaitlər hesabına sərbəst şəkildə təmin edirlər.

Eyni zamanda ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 oktyabr 2012-ci il tarixli 244 nömrəli qərarına əsasən Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən ali təhsil müəssisələrində yeni vəzifə maaşlarına və vəzifə maaşlarına əlavələrin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 210 nömrəli qərarı ləğv edilmişdir. Belə ki, hazırda dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı həyata keçirilən dövlət ali təhsil müəssisələrində çalışan bütün işçilərin əməkhaqqı müəssisənin rəhbəri ilə işçi arasında mövcud əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq bağlanmış müqavilə əsasında sərbəst müəyyənləşdirilir.

Göstərilənləri və ali təhsil müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin normal təşkilini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 mart tarixli 203 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 16-cı hissəsini rəhbər tutaraq QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1997-ci il 4 aprel tarixli 198 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 1997-ci il 23 aprel tarixli 44 nömrəli şəhadətnamə verilməklə dövlət qeydiyyatına alınmış Ali təhsil müəssisələrinin inşaat, maddi-texniki təchizat, kadr potensialı və strukturuna qoyulan minimum normalar ləğv edilsin.

2. Nazirliyin Hüquqi şöbəsinə (S.Kazımov) tapşırılsın ki, bu qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.

3. Qərarın icrasına nəzarət nazir müavininə (C.Bayramov) həvalə edilsin.

 

 

Kollegiyanın sədri,

Nazir

 

Mikayıl Cabbarov