Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 11-ci bəndini rəhbər tutaraq, Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alır:

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, 9, maddə 563; 2004, 7, maddə 505; 2007, 5, maddə 442; 2009, 10, maddə 768; 2010, 5, maddə 374; 2011, 4, maddə 262, 12, maddə 1091; 2015, 11, maddə 1251; 2016, 12, maddə 1991) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddənin altıncı abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

qaz eksperti - qaz təchizatı sahəsində sınaq işlərinin aparılması üzrə Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada akkreditasiya edilmiş fiziki və hüquqi şəxslər;.

2. 3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda 9-cu hissə əlavə edilsin:

9. Sənaye qurğularının və proseslərinin, istehlakçı qurğularının, enerji daşıyıcılarının və məhsullarının sertifikatlaşdırılması Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən aparılır. .

3. 4-cü maddənin ikinci hissəsinin birinci cümləsindən və sertifikat verildikdən sözləri, ikinci cümləsindən və sertifikatın verilməsinə sözləri çıxarılsın.

4. 8-ci maddənin birinci hissəsindən sertifikatlaşdırılması, sözü, dördüncü hissəsindən və sertifikatlarının sözləri çıxarılsın.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 14 aprel 2017-ci il

595-VQD