«Yol hərəkəti haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barədə

 Azərbaycan RESPUBLİKASININ Qanunu

 

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

 1. Azərbaycan Respublikası 1968-ci il 8 noyabr tarixdə Vyanada imzalanmış «Yol hərəkəti haqqında» Konvensiyaya qoşulsun.

 2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Heydər ƏLİYEV

 Bakı şəhəri, 29 aprel 1997-ci il.

                  № 287-IQ