"Əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə g

 

Qurbanov Həsənağa Əli oğluna

Kərimi Səyavuş Əşrəf oğluna

 

"Əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı verilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 25 may 1998-ci il

N 713