"Xalq yazıçısı" fəxri adının verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan nəşrinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə gö

 

Əfəndiyev Elçin İlyas oğluna

İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğluna

İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğluna

İbrahimov Hüseyn Məmmədəli oğluna

Naibov Əkrəm Nəcəf oğluna

Rzayev Anar Rəsul oğluna

Vəkilov Yusif Səməd oğluna

 

"Xalq yazıçısı" fəxri adı verilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 23 may 1998-ci il

N 708