Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının Registrinin yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının keyfiyyət və kəmiyyəti haqqında dəqiq məlumatlar məcmusunun yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının Registri yaradılsın.

2. Məyyən edilsin ki:

Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının Registrində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı aparılır;

Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının Registri mərkəzi registrdən və yerli registrlərdən ibarətdir;

Azərbaycan Respublikasının Dvlət Əmlak Komitəsi Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının Registrinin aparıcısıdır;

Azərbaycan Respublikası Dvlət Əmlak Komitəsində mərkəzi registr, onun yerli qurumlarında yerli registrlər aparır.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki:

iki ay mddətində Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının Registri haqqında Əsasnamə layihəsini və həmin registrin aparılması n başqa normativ-hquqi aktların layihələrini hazırlayıb təsdiq olunmaq n Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim etsin;

ay mddətində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, habelə dvlət şirkətlərinin, konsernlərinin sərəncamında olan, habelə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan daşınmaz dvlət əmlakının siyahısını məyyən edib həmin əmlakın Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının Registrinə daxil edilməsini təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məlumat versin;

bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikası Dvlət Əmlak Komitəsinə tapşırılsın ki, bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

5. Bu Fərman imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 20 iyun 1998-ci il

№ 732