T. T. Salahovun «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

 Azərbaycan RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN Fərmanı

 

 Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Tahir Teymur oğlu Salahov «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

 Bakı şəhəri, 28 noyabr 1998-ci il

 № 29