"Xalq yazıçısı" fəxri adının verilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan nəşrinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə gö

 

Əfəndiyev Elçin İlyas oğluna

İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğluna

İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğluna

İbrahimov Hüseyn Məmmədəli oğluna

Naibov Əkrəm Nəcəf oğluna[1]

Rzayev Anar Rəsul oğluna

Vəkilov Yusif Səməd oğluna

 

"Xalq yazıçısı" fəxri adı verilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 23 may 1998-ci il

N 708

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 7 fevral 2013-cü il tarixli 2711 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, 29; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, 02, maddə 151)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 7 fevral 2013-cü il tarixli 2711 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, 29; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, 02, maddə 151) ilə Fərmanın Naibov Əkrəm Nəcəf oğluna hissəsi ləğv edilmişdir.