"Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorların qeyri-qanuni istehsalı, dvriyyəsi və sui-istifadəsi zərində nəzarət sahəsində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq zrə Memoranduma dzəlişlər edilməsi barədə Protokol"u Azərbaycan Respublikasının Hkuməti adından imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

1. 1996-cı il mayın 4-də zbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində Qazaxstan Respublikası, Qırğızıstan Respublikası, Tacikistan Respublikası, Trkmənistan, Ozbəkistan Respublikası Hkumətləri və BMT-nin Narkotiklərə Nəzarət zrə Proqramı arasında imzalanmış "Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorların qeyri-qanuni istehsalı, dvriyyəsi və sui-istifadəsi zərində nəzarət sahəsində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq zrə Memoranduma dzəlişlər edilməsi barədə Protokol"u Azərbaycan Respublikasının Hkuməti adından imzalamaq səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının zbəkistan Respublikasındakı Fvqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Aydın Əlibəy oğlu Əzimbəyova verilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində gstərilən Protokolu Azərbaycan Respublikasının Hkuməti adından imzalamaq səlahiyyətinin Azərbaycan Respublikasının zbəkistan Respublikasındakı Fvqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Aydın Əlibəy oğlu Əzimbəyova verilməsi barədə BMT-nin Narkotiklərə Nəzarət və cinayətkarlığın qarşısının alınması zrə idarəsinə mvafiq bildiriş gndərsin.


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2001-ci il
№ 809