H.H.Yagizarovun “ªöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan teatr sənəti və kinematoqrafiyasının inkiºafında xidmətlərinə görə Hacı Murad Hacı Əhməd oğlu Yagizarov “ªöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı ºəhəri, 28 oktyabr 2009-cu il.

№ 533