Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyiºikliklər edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə aºağıdakı dəyiºikliklər edilsin:

2 №-li Qayıdıº qəsəbəsi Birinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 2 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

3 №-li Qayıdıº qəsəbəsi Birinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 3 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

4 №-li Qayıdıº qəsəbəsi Birinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 4 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

5 №-li Qayıdıº qəsəbəsi Birinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 5 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

7 №-li Qayıdıº qəsəbəsi İkinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 7 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

8 №-li Qayıdıº qəsəbəsi İkinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 8 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

9 №-li Qayıdıº qəsəbəsi İkinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 9 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

10 №-li Qayıdıº qəsəbəsi İkinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 10 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

11 №-li Qayıdıº qəsəbəsi İkinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin qəsəbə mərkəz olmaqla 11 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılsın.

Birinci Haramı və İkinci Haramı qəsəbə inzibati ərazi dairələri müvafiq olaraq 1 №-li Qayıdıº və 6 №-li Qayıdıº qəsəbə inzibati ərazi dairələri adlandırılsın.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı ºəhəri, 19 iyun 2009-cu il.

№ 837-IIIQ