Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Büdcə məsələləri və İqtisadi siyasət daimi komissiyalarının sədr müavinlərinin seçilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları Əli Qəmbərəli oğlu Əlirzayev Büdcə məsələləri daimi komissiyası sədrinin müavini, Həmdulla Yunis oğlu Cəfərov İqtisadi siyasət daimi komissiyası sədrinin müavini seçilsinlər.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

M. ƏLƏSGƏROV.

 

Bakı şəhəri, 17 aprel 1998-ci il.

№ 477-IQR.