T.T.Salahovun "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə Tahir Teymur oğlu Salahov "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 noyabr 2008-ci il

№ 67