"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı təsis edilsin.

II. "Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, №23, maddə 996; 1993-c il, №23, maddə 676; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №5, maddə 251; 2003-c il, №12, I kitab, maddə 677; 2005-ci il, №4, maddə 291; 2006-cı il, №10, maddə 846; 2007-ci il, №3, maddə 213) 2-ci maddəsinin onuncu - on nc abzasları mvafiq olaraq on birinci - on drdnc abzaslar hesab edilsin və maddəyə "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələri Veteranı" medalı;" szlərindən sonra aşağıdakı məzmunda onuncu abzas əlavə edilsin:

"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" yubiley medalı;".

III. "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının Əsasnaməsi təsdiq edilsin (əlavə olunur).

IV. "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

V. Bu qanun dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

 

 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 16 may 2008-ci il

№ 605-IIIQ

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

2008-ci il 16 may tarixli 605-IIIQ Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir

 

 

"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının Əsasnaməsi

 

1. "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə 2008-ci il iyunun 26-dək Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qvvələrində həqiqi hərbi xidmət keən və dyş hazırlığında uğurlar qazanmış zabitlər, gizirlər, mimanlar və mddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluquları, habelə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qvvələrindən ehtiyata, yaxud istefaya buraxılmış, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin qurulmasında və mhkəmləndirilməsində fəal iştirak edən zabitlər təltif edilirlər.

2. "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci bəndində gstərilən şəxslər mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təltif edilirlər.

3. "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı dşn sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 10 illiyi (1991-2001)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalından sonra taxılır.

 

 

Azərbaycan Respublikasının

2008-ci il 16 may tarixli 605-IIIQ Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir

 

"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsviri

 

"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı milli ornamentli ensiz lvhə ilə birgə brncdən tklmş və qızıl suyuna əkilmiş, dairəvi, diametri 35 mm olan lvhədən ibarətdir.

Relyefli şalar və mərkəzdən keən lent fonunda medalın mərkəzindən yuxarı hissədə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin relyefli emblemi təsvir edilmişdir. Emblemdən yuxarıda qvs boyunca "Azərbaycan Respublikası", aşağıda qvs boyunca "Silahlı Qvvələri" szləri həkk edilmişdir. Aypara və ulduz ağ rəngdədir. Lent zərində emblemdən sol tərəfdə "1918", sağ tərəfdə isə "2008" rəqəmləri yazılmışdır.

Medalın mərkəzdən aşağı hissəsində ortada ağ rəngdə "90" rəqəmi yerləşdirilmişdir.

Arxa tərəfi hamar səthlidir, ortada "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)" szləri yazılmış və milli ornamentin zərində aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir.

Medal yaxada bərkidilmək n elementi olan, 27mm x 43mm ldə dzbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. Xara lentdə kənarlarından mərkəzə doğru ardıcıl olaraq 3mm enində yaşıl, 4mm enində gy, 1mm enində ağ və mərkəzdə 10mm enində qırmızı rəngli şaquli zolaqlar təsvir edilmişdir.

Medala yaxada bərkidilmək n elementi olan, eyni xara lentdən z əkilmiş 27mm x 9mm ldə qəlib əlavə olunur.