N.G.Cavadova "Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi" fəxri adının verilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycanda mülki aviasiyanın inkişafındakı xidmətlərinə görə Nazim Gülbaba oğlu Cavadova "Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi" fəxri adı verilsin.

 

 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 2 iyun 2008-ci il

№ 2842