Kommersiya təşkilatlarının (kredit təşkilatlarından, sığorta şirkətlərindən, investisiya fondlarından, qeyri-dvlət (zəl) sosial fondlarından, qiymətli kağızları fond birjasında dvriyyədə olan hquqi şəxslərdən başqa) ictimai əhəmiyyətli qurumlara aid edilməsi n meyar gstəricilərinin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Mhasibat uotu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nmrəli Fərmanının 1.1.3.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.  "Kommersiya təşkilatlarının (kredit təşkilatlarından, sığorta şirkətlərindən, investisiya fondlarından, qeyri-dvlət (zəl) sosial fondlarından, qiymətli kağızları fond birjasında dvriyyədə olan hquqi şəxslərdən başqa) ictimai əhəmiyyətli qurumlara aid edilməsi n meyar gstəriciləri" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.   Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 20 iyun 2005-ci il

108

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 20 iyun tarixli 108 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Kommersiya təşkilatlarının (kredit təşkilatlarından,

sığorta şirkətlərindən, investisiya fondlarından, qeyri-dvlət

(zəl) sosial fondlarından, qiymətli kağızları fond birjasında

dvriyyədə olan hquqi şəxslərdən başqa) ictimai əhəmiyyətli

qurumlara aid edilməsi n

MEYAR GSTƏRİCİLƏRİ

 

İllik gəlir

(mlrd. manatla)

Hesabat ili ərzində

işilərin orta sayı

(nəfər)

Balansın yekun məbləği

(mlrd. manatla)

150,0

1200

500,0