B. M. Xancanovun Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublİkası Prezİdentİnİn Sərəncamı

 

Bəylər Misir oğlu Xancanov Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başısı vəzifəsindən azad edilsin.

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 iyul 2002-ci il
№ 968