Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqadlərinin verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqadnn təsis edilməsi haqqında" 2002-ci il 11 iyun tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycanın elm və təhsil, mədəniyyət və incəsənət, iqtisadiyyat və dvlət idarəiliyi sahələrində byk xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqadləri verilsin:

 

Abbasov Fərzalı Hətəm oğlu

Abdullayev Əliquzu Muxtar oğlu

Abdullayev Sleyman Cmşd oğlu

Ağadadaş Kərbəlayı oğlu

Anqbazova Məryəm mər qızı

Aslanova Zəminə Sərdar qızı

Afşarov Muxtar Həsən oğlu

Azayeva ervon Əli qızı

Babayeva Nənəqız Rza qızı

Cabbarova Rəhilə Muxtar qızı

Cavadov Məmməd Kərim oğlu

Cəbiyeva Zeynəb Ağa qızı

Cəfərova Əminə Surxay qızı

Dadaşov Dadaş İkram oğlu

Eminov Əsgər Abdulla oğlu

Əhmədov Əhməd Dadaş oğlu

Əhmədov Qarakişi Əhliman oğlu

Əhmədov Mobil Salman oğlu

Əhmədov Sabir Atakişi oğlu

Əhmədov Sədrəddin Babaş oğlu

Əhmədov Zakir Bəkir oğlu

Ələkbərov Salman Məmmədhseyn oğlu

Ələsgərov Sədrəddin Fərrux oğlu

Əliyev Hmbət Məmməd oğlu

Əliyeva Səmayə Dadaş qızı

Əliyeva Solmaz Səməd qızı

Əliyeva Şamama Tanrıverdi qızı

Əliyeva Ziyafət Mustafa qızı

Əmiralı Abdulla İslam oğlu

Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlu

Hacıyev Yunis Muxtar oğlu

Heydərova Tamara Bəbir qızı

Həsənova Fatma Əkbər qızı

Həsənova Glstan Ağəli qızı

Həsənova Qızqayıt Salman qızı

Həsənova Mlayim Mehdi qızı

Həsənova Zalxay Mahmud qızı

Həsənova Zəminə Həsən qızı

Həsənova Zleyxa Əsgəralı qızı

Hmbətova Məleykə Yunis qızı

Hseynov Bahadur Həkimxan oğlu

Hseynov Həsən Abbas oğlu

Hseynova Fatma Rza qızı

Xutrayeva Mzalifə Məhəmməd qızı

İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlu

İbrahimbəyov Rstəm Məmmədibrahim oğlu

İbrahimova Elza İmaməddin qızı

İsmayılov Yusif Abbas oğlu

İsrafilzadə Əbdləhəd Hseyn oğlu

Kazımov İbrahim Salman oğlu

Kazımov Oqtay Məmməd oğlu

Kərimova Aşafatma Hidayət qızı

Qarayeva lkər Mayıl qızı

Qasımov Tələt Məmmədağa oğlu

Qasımova Şəfiqə Qasım qızı

Qədimov Yuzef İslamovi

Quliyev Boran Həbil oğlu

Quliyev Məhər Mustafa oğlu

Quliyeva Cənnət Baba qızı

Qurbanova Həvayət Hacı qızı

Qurbanova Tamara Məhəmməd qızı

Mehdiyeva Glxara İzzət qızı

Mədətova Suğra Qəmbər qızı

Məmmədov İsa Əli oğlu

Məmmədov Nəriman Həbib oğlu

Məmmədova Asya Əli qızı

Məmmədova Humay Ələkbər qızı

Məmmədova (Mustafayeva) Srmə Əhəd qızı

Məmmədova Yasəmən Niftalı qızı

Məmmədrəhimova Minarə Əbdləli qızı

Mir Məmməd Mir Cəfər oğlu (Bykağa Məmmədov)

Mirzəyev Musa Abdulla oğlu

Mirzəyev Sabir Nsrət oğlu

Mollayeva Kərimət Mahama qızı

Muradova Mahrux Xəlil qızı

Mustafayev Feyruz Rəcəb oğlu

Namazova Həcər Ağakişi qızı

Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu (Cabir Novruz)

Orucov Qərib Əzizəli oğlu

Orucova Klputa Mənsim qızı

Pənahov Şəmşəd Tanrıqulu oğlu

Rəsulov Məmmədrza Rufulla oğlu

Ruhi Sahib Mseyib oğlu (Sahib Şkrov)

Rstəmova Raziyə Əli qızı

Rzayev Şaban Mehdi oğlu

Salmanov Məmməd Hseyn oğlu

Salmanov Sarvan Qarakişi oğlu

Səfərov Yaşar Abutalıb oğlu

Səmədov Baba Səməd oğlu

Sərkərov Nsrət Nəriman oğlu

Sərkərova Glş Cəbrayıl qızı

Şaşıqoğlu Nodar İzzətovi

Şəmmədova Xanımgl Həmid qızı

Şirinova Maral İbrahim qızı

Talıbova Bahar Məhərrəm qızı

Usubova Əsginaz Abduləli qızı

Verdiyeva Sədaqət Məcid qızı

Vəkilov Vaqif Səməd oğlu (Vaqif Səmədoğlu)

Vəliyeva Şərqiyə Əkbər qızı

Yaqubov Əlisəfa Əliheydər oğlu

Yoliyeva Dilşad Vəli qızı

Zahidova Vəsilə Alı qızı

Zamanova Kbra Ağabala qızı

Zlfqarova Xumar Rza qızı

 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Heydər ƏLİYEV,
Az
ərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2002-ci il
№ 1049