Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Kollegiya zvlərinin təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 18 sentyabr tarixli, 583 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 17-ci bəndinə uyğun olaraq və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollegiya zvlərinin sayı 11 nəfərdən ibarət məyyən edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Kollegiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:[1]

 

Kollegiyanın sədri

 

Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri

 

Kollegiyanın zvləri:

 

Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavinləri;

Naxıvan Muxtar Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri;

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Aparatının rəhbəri;

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Aparatının ətraf mhit siyasəti, ekoloji vəziyyətin təhlili və qiymətləndirilməsi şbəsinin mdiri;

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Aparatının beynəlxalq əməkdaşlıq şbəsinin mdiri;

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Aparatının ekoloji maarifləndirmə və ictimaiyyətlə əlaqələr şbəsinin mdiri;

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru;

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi.

 

3. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 12 avqust 2002-ci il

№ 129

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       14 fevral 2006-cı il tarixli 47 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 195)

2.       10 iyul 2014-c il tarixli 225 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 913)

3.       10 aprel 2017-ci il tarixli 136 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 623)

4.       6 noyabr 2018-ci il tarixli 473 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 8 noyabr 2018-ci il, № 252)

 

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 14 fevral 2006-cı il tarixli 47 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 195) ilə

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollegiya zvlərinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 12 avqust tarixli 129 nmrəli qərarının 2-ci bəndinin Kollegiya zvləri hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Kollegiyanın zvləri:

Yaqubov Hafiz Səyavuş oğlu

- Naxıvan Muxtar Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu

- Ekoloji siyasət və ətraf mhitin mhafizəsi idarəsinin rəisi

Əliyev İsa Məmmədxan oğlu

- Beynəlxalq əməkdaşlıq, xarici əlaqələr, informasiya və təbliğat idarəsinin rəisi

Hseynov Fikrət Alxan oğlu

- İstehsalın təşkili və planlaşdırılması idarəsinin rəisi

Kərimov Nizami Hacıağa oğlu

- Elm, təhsil, ixtisasartırma və kadrlar idarəsinin rəisi

Məmmədova Sədaqət Zeynal qızı

- Bioloji sərvətlər və xsusi mhafizə olunan ərazilər idarəsinin rəisi

Şirəliyev Səhrab Məcid oğlu

- Milli hidrometeorologiya xidmətinin rəisi

 

10 iyul 2014-c il tarixli 225 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 913) ilə 2-ci hissənin Kollegiyanın zvləri blməsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Kollegiyanın zvləri:

Yaqubov Hafiz Səyavuş oğlu

- Naxıvan Muxtar Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu

- ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

- ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Əliyev İsa Məmmədxan oğlu

- beynəlxalq əməkdaşlıq şbəsinin mdiri

Hseynov Fikrət Alxan oğlu

- istehsalat siyasəti şbəsinin mdiri

Məmmədova Sədaqət Zeynal qızı

- Bioloji Mxtəlifliyin Qorunması və Xsusi Mhafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin direktoru

Şirəliyev Shrab Məcid oğlu

- Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru

Hacıyev Rauf Vahid oğlu

- Su Hvzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mhafizəsi Departamentinin direktoru

Cəlilov Rvşən Adil oğlu

- Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru

 

10 aprel 2017-ci il tarixli 136 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 623) ilə 2-ci hissənin Kollegiyanın zvləri blməsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Kollegiyanın zvləri:

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Hacıyev Rauf Vahid oğlu Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Yaqubov Hafiz Siyavuş oğlu Naxıvan Muxtar Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri

Cəlilov Rvşən Adil oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Aparatının rəhbəri

Hseynov Xalıqverdi Cəmil oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mhitin Mhafizəsi Departamentinin direktoru

Cavadov Vaqif Məhəmməd oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Mxtəlifliyin Qorunması və Xsusi Mhafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin direktoru

İsmayılov Şakir Abli oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru

Aslanov Azər Hidayət oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dvlət Ekspertiza İdarəsinin rəisi

Səttar-zadə Rasim İsrafil oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ekologiya və təbiəti mhafizə siyasəti şbəsinin rəisi

 

6 noyabr 2018-ci il tarixli 473 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 8 noyabr 2018-ci il, № 252) ilə 2-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollegiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:

Kollegiyanın sədri:

Bağırov Hseynqulu Seyid oğlu ekologiya və təbii sərvətlər naziri

Kollegiyanın zvləri:

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Hacıyev Rauf Vahid oğlu Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin mavini

Yaqubov Hafiz Siyavuş oğlu Naxıvan Muxtar Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri

Cəlilov Rvşən Adil oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Aparatının rəhbəri

Səttar-zadə Rasim İsrafil oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Aparatının ekologiya və təbiəti mhafizə siyasəti şbəsinin mdiri

Hseynov Xalıqverdi Cəmil oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mhitin Mhafizəsi Departamentinin direktoru

Ramazanov Xəlil Ramazan oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru

Aslanov Azər Hidayət oğlu Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dvlət Ekspertiza İdarəsinin rəisi

Əşrəfov Ramik Yunis oğlu Azərbaycan yaşıllaşdırma və landşaft quruluşu Aıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri.