Azərbaycan Respublikası Dvlət Əmlakı Nazirliyi Kollegiyasının tərkibi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Dvlət Əmlakı Nazirliyinin Kollegiya zvlərinin sayı 11 (on bir) nəfərdən ibarət məyyənləşdirilsin və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:

 

Kollegiyanın sədri:

 

Əliyev Fərhad Şvlət oğlu - dvlət əmlakı naziri

 

Kollegiyanın zvləri:

 

Muradov Ramiz Əyyub oğlu - Naxıvan Muxtar Respublikasının dvlət əmlakı naziri

 

Nadirov Elin Zahid oğlu - Dvlət Əmlakı Nazirliyi Hquq departamentinin direktoru

 

Əyyubov Yusif Abdulla oğlu - Dvlət Əmlakı Nazirliyi Dvlət əmlakının idarə edilməsi və istehsalın təşkili departamentinin direktoru

 

Vəliyev Samir Teymur oğlu - Dvlət Əmlakı Nazirliyi zəlləşdirmənin təşkili departamentinin direktoru

 

İbadov ingiz Şəfi oğlu - Dvlət Əmlakı Nazirliyi Dvlət əmlakının registri, icarəyə verilməsi və torpaq departamentinin direktoru

 

Həsənov Kərəm Əvəz oğlu - Dvlət Əmlakı Nazirliyi Səhmdar cəmiyyətləri departamentinin direktoru

 

Rzayev Mehman Ağarza oğlu - Dvlət Əmlakı Nazirliyi Xarici əlaqələr və investisiyalar departamentinin direktoru

 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 2 oktyabr tarixli, 117 nmrəli qərarı qvvədən dşmş hesab edilsin.

3. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 13 iyul 2000-ci il
№ 119