Azərbaycan Respublikasının Belika Krallığındakı Fvqəladə və Səlahiyyətli Səfiri M. N. Əfəndiyevin eyni zamanda Kimyəvi Silahların Qadağan Olunması zrə Təşkilatda Azərbaycan Respublikasının daimi nmayəndəsi təyin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə mvafiq olaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Belika Krallığındakı Fvqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Mirhəmzə Nazim oğlu Əfəndiyev eyni zamanda Kimyəvi Silahların Qadağan Olunması zrə Təşkilatda (Haaqa şəhərində) Azərbaycan Respublikasının daimi nmayəndəsi təyin edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 9 may 2000-ci il

№ 334